MIC Tulkošanas nodaļa

MIC Tulkošanas nodaļa –  pieredze un specializācija tieši medicīnisku tekstu tulkošanā, profesionālu un pieredzējušu tulkotāju komanda, kurā darbojas tikai un vienīgi speciālisti ar medicīnisku izglītību un labu dzimtās valodas izjūtu.

MIC Tulkošanas nodaļa piedāvā visdažādāko medicīnisko tekstu tulkojumus no/uz angļu, vācu, krievu un latviešu valodām:

Zāļu reģistrācijas dokumentācija

  • Zāļu aprakstu, lietošanas instrukciju un marķējuma tekstu tulkojumi atbilstoši EMA un vietējo normatīvo aktu prasībām centrāli un vietēji reģistrētām zālēm. Izmaiņu un ZVA ierosināto labojumu ieviešana sagatavotos tulkojumos
  • pdf dokumentu gatavošana centrāli reģistrētām zālēm atbilstoši EMA prasībām
  • Lietošanas instrukciju un iepakojuma materiālu maketēšana, sagatavoto maketu kvalitātes pārbaude un labojumu veikšana

 

Cita veida medicīnisku un zinātnisku tekstu tulkojumi

  • Izglītojoši un informatīvi materiāli ārstiem, pacientiem, farmācijas firmu tirdzniecības pārstāvjiem un to maketēšana, prezentācijas PowerPoint formātā
  • Zinātniskas publikācijas, medicīnas speciālistu disertācijas, farmakoekonomiskās analīzes materiāli
  • Protokoli un informētas piekrišanas veidlapas klīniskiem pētījumiem, divpusējie un trīspusējie sadarbības līgumi klīniskiem pētījumiem
  • Sarakste ar valsts veselības nozares atbildīgajām iestādēm
  • Tīmekļa vietnes, medicīniski video un audio materiāli u.c.
  • Slimības vēstures, izraksti.

Noderīgi tehniskie risinājumi – tulkojumi ar TRADOS programmatūru, maketēšana, jau sagatavotu maketu labošana, videomateriālu ieskaņošana.

Mūsu lielākā vērtība un augstākais kvalitatīva darba novērtējums – mūsu ilgstošie sadarbības partneri - farmācijas firmu un klīnisko pētījumu līgumorganizāciju pārstāvniecības Latvijā un ārpus tās robežām, to vidū:


 

Kontaktinformācija:

Tulkošanas projektu iesniegšana
Kontaktpersona: Inese Lielbriede
e-pasts: translations@mic.lv
Tālr. + 371 67821245
Mob. + 371 28654570

Tulkošanas nodaļas vadītāja
Inga Gaile
e-pasts: inga@mic.lv
Tālr.: +371 67821245
Mob.: + 371 26524094
Skype: igaile

 

Medikamentu informācijas centrs
Lāčplēša iela 60
Rīga
LV-1011