Tālākmācības testi – lieliska iespēja iegūt punktus atkārtotai sertifikācijai


 

Medikamentu informācijas centrs kopš 2006.gada farmaceitiem un farmaceita asistentiem piedāvā tālākizglītības programmu "Tālākmācības testi".

Iepriekš farmaceitu iespējas iegūt zināšanas pastāvīgās izglītošanās jeb mūžizglītības (continuous education) ietvaros visplašāk nodrošinājuši zāļu ražotāji, Latvijas Farmaceitu biedrība un Farmācijas arodbiedrība, organizējot seminārus. MIC mērķis bija izveidot tādu izglītības programmu, kas nodrošinātu farmācijas speciālistam objektīvu un darbam nepieciešamu informāciju, kas būtu pieejama darba vietā vai mājās, dotu iespēju iegūt punktus atkārtotai sertifikācijai un būtu viegli prognozējama (ar nemainīgu kvalitāti).

Kas ir šīs programmas pamatā?
Katru ceturksni (II, V, VIII un XI) žurnālā "Materia Medica" un atsevišķā portāla www.farmacija-mic.lv sadaļā "Testi" tiek publicēti īpaši šim mērķim sagatavoti raksti. Raksta beigās ir desmit jautājumi ar četriem atbilžu variantiem. Izlasot rakstu, farmaceitam jāatbild uz šiem jautājumiem. Atbildot pareizi uz vismaz 8 jautājumiem, farmaceits iegūst 2 punktus atkārtotai sertifikācijai.

Kas var piedalīties Tālākmācības testu programmā?
Jebkurš farmaceits vai farmaceita asistents, kas abonējis Tālākmācības testu gada abonementu (gada laikā četrās kārtās iespējams iegūt 8 punktus).

Kā jāatbild uz jautājumiem?
Žurnālā "Materia Medica" pie īpaši marķētiem rakstiem publicēta anketa ar jautājumiem un atbilžu variantiem. Otrā anketas pusē jāsniedz dati par sevi. Anketa uzmanīgi jāizpilda, jāizgriež no žurnāla un kopā ar maksājumu apliecinošu dokumentu pa pastu jānosūta žurnāla redakcijai.

Lai atbildētu uz testa jautājumiem, sākumā jāreģistrējas vietnē - http://www.dati.mic.lv/testi. Pēc reģistrācijas lietotājs uz e-pastu saņem rēķinu, kas jāapmaksā. Tikko nauda ienākusi MIC kontā, lietotājs e-pastā saņem apstiprinājumu, ka var piekļūt rakstiem internetā. Uzmanīgi izlasiet rakstus, atbildiet uz jautājumiem un nosūtiet atbildes elektroniski portāla redakcijai. Tūlīt saņemsiet atbildi par testa rezultātu. Viens lietotājs katru testu var pildīt tikai vienu reizi. Ar vienu e-pasta adresi drīkst piereģistrēties tikai viens lietotājs.

Ja nepieciešams, rakstus no interneta var izdrukāt uz papīra, lai lasītu sev ērtā laikā un jebkurā vietā.

Kā lai zina, vai atbildēts pareizi, nosūtot atbildes pa pastu?
Pareizo atbilžu autori (to reģistra numuri Farmaceitu un farmaceitu asistentu reģistrā) tiek publicēti pēc diviem mēnešiem tajā žurnāla numurā, kurā publicēti nākamās kārtas raksti un jautājumi. Pareizo atbilžu autoru Farmaceitu reģistra numuri tiek publicēti arī internetā atsevišķā sadaļā "Testu rezultāti".

Cik ilgi drīkst sūtīt atbildes uz jautājumiem?
Nosūtīšanas pēdējās dienas datums (pasta zīmogs uz aploksnes) norādīts katrā kārtā atsevišķi, parasti tie ir nedaudz vairāk par 2 mēnešiem. Internetā testu var pildīt, kamēr publicēti raksti (apmēram 2 mēnešus). Tiklīdz testu pildīšanas termiņš beidzies, raksti tiek dzēsti.

Kā uzzināt pareizās atbildes?
Pareizās atbildes tiek publicētas kopā ar nākamās kārtas rakstiem gan internetā (www.farmacija-mic.lv sadaļā "Testi"), gan žurnālā "Materia Medica".

Kā lai apliecina sertifikācijas komisijai šos Tālākmācības testos iegūtos punktus?
MIC regulāri nosūta Farmaceitu profesionālās kvalifikācijas sertifikācijas komisijai datus par Tālākmācības testos piešķirto punktu skaitu.
 

Vai var atbildēt tikai uz vienas kārtas jautājumiem?
Jā, bet diemžēl gada abonementa maksa no tā nemainās.

***

Esam gatavi atbildēt uz neskaidriem jautājumiem pa tālruni vai e-pastā!

 

Kontaktinformācija:
Kontaktpersona: Inese Lielbriede
e-pasts: mic@mic.lv
Tālr. + 371 67821245