Medikamentu informācijas centrs kvalitatīvi veic zāļu lietošanas instrukciju salasāmības testu, kā arī tā salīdzināšanu ar atsauces testu saskaņā ar Eiropas Komisijas 2009. gada vadlīnijām “Guideline on the readability of the labelling and package leaflet of medicinal products for human use”.

Esam atvērti jūsu vēlmēm un uzdevumiem!

 

Kontaktinformācija:
Projektu iesniegšana
Kontaktpersona: Inese Lielbriede
e-pasts: mic@mic.lv
Tālr./fakss + 371 67821245
Mob. + 371 28654570