SIA Medikamentu Informācijas Centrs


Lāčplēša iela 60, Rīga, LV – 1011
Reģ. Nr. 50003190831, PVN LV 50003190831
AS Swedbank
Konts: LV54HABA0001408049603, kods HABALV22

 

MIC faktiskā adrese:
Lāčplēša iela 60, Rīga, LV – 1011.

 

Biroja administratore:
Inese Lielbriede

Tālr. + 371 67821245

e-pasts: mic@mic.lv
 
Grāmatvedība:
Ilze Zitmane

Tālr. + 371 67821245

e-pasts: ilze@mic.lv
 
“Materia Medica” un www.farmacija-mic.lv redakcija:
Tālr. + 371 67821245
“Materia Medica” redaktore Olita Zariņa: olita@mic.lv
Reklāmas konsultante Kitija Belicka: kitija.belicka@mic.lv
www.farmacija-mic.lv redaktore Elīna Badune: elina@mic.lv
 
Tulkošanas nodaļa:
Inga Gaile

Tālr. + 371 67821245

e-pasts: inga@mic.lv
 
Direktors:
Uģis Desmitnieks

Tālr. + 371 67821245

e-pasts: ugis@mic.lv
 
MIC darba laiks
Darba dienās no 9:00 līdz 17:00.