Tālākmācības testi – lieliska iespēja iegūt punktus atkārtotai sertifikācijai


 

Medikamentu informācijas centrs kopš 2006.gada farmaceitiem un farmaceita asistentiem piedāvā tālākizglītības programmu "Tālākmācības testi".

Iepriekš farmaceitu iespējas iegūt zināšanas pastāvīgās izglītošanās jeb mūžizglītības (continuous education) ietvaros visplašāk nodrošinājuši zāļu ražotāji, Latvijas Farmaceitu biedrība un Farmācijas arodbiedrība, organizējot seminārus. MIC mērķis bija izveidot tādu izglītības programmu, kas nodrošinātu farmācijas speciālistam objektīvu un darbam nepieciešamu informāciju, kas būtu pieejama darba vietā vai mājās, dotu iespēju iegūt punktus atkārtotai sertifikācijai un būtu viegli prognozējama (ar nemainīgu kvalitāti).

Kas ir šīs programmas pamatā?
Katru ceturksni (II, V, VIII un XI) žurnālā "Materia Medica" un atsevišķā portāla www.farmacija-mic.lv sadaļā "Testi" tiek publicēti īpaši šim mērķim sagatavoti raksti. Raksta beigās ir desmit jautājumi ar četriem atbilžu variantiem. Izlasot rakstu, farmaceitam jāatbild uz šiem jautājumiem. Atbildot pareizi uz vismaz 8 jautājumiem, farmaceits iegūst 2 punktus atkārtotai sertifikācijai.

Kas var piedalīties Tālākmācības testu programmā?
Jebkurš farmaceits vai farmaceita asistents, kas abonējis Tālākmācības testu gada abonementu (gada laikā četrās kārtās iespējams iegūt 8 punktus).

Kā jāatbild uz jautājumiem?
Žurnālā "Materia Medica" pie īpaši marķētiem rakstiem publicēta anketa ar jautājumiem un atbilžu variantiem. Otrā anketas pusē jāsniedz dati par sevi. Anketa uzmanīgi jāizpilda, jāizgriež no žurnāla un kopā ar maksājumu apliecinošu dokumentu pa pastu jānosūta žurnāla redakcijai.

Lai atbildētu uz testa jautājumiem, sākumā jāreģistrējas vietnē - http://www.dati.mic.lv/testi. Pēc reģistrācijas lietotājs uz e-pastu saņem rēķinu, kas jāapmaksā. Tikko nauda ienākusi MIC kontā, lietotājs e-pastā saņem apstiprinājumu, ka var piekļūt rakstiem internetā. Uzmanīgi izlasiet rakstus, atbildiet uz jautājumiem un nosūtiet atbildes elektroniski portāla redakcijai. Tūlīt saņemsiet atbildi par testa rezultātu. Viens lietotājs katru testu var pildīt tikai vienu reizi. Ar vienu e-pasta adresi drīkst piereģistrēties tikai viens lietotājs.

Ja nepieciešams, rakstus no interneta var izdrukāt uz papīra, lai lasītu sev ērtā laikā un jebkurā vietā.

Kā lai zina, vai atbildēts pareizi, nosūtot atbildes pa pastu?
Pareizo atbilžu autori (to reģistra numuri Farmaceitu un farmaceitu asistentu reģistrā) tiek publicēti pēc diviem mēnešiem tajā žurnāla numurā, kurā publicēti nākamās kārtas raksti un jautājumi. Pareizo atbilžu autoru Farmaceitu reģistra numuri tiek publicēti arī internetā atsevišķā sadaļā "Testu rezultāti".

Cik ilgi drīkst sūtīt atbildes uz jautājumiem?
Nosūtīšanas pēdējās dienas datums (pasta zīmogs uz aploksnes) norādīts katrā kārtā atsevišķi, parasti tie ir nedaudz vairāk par 2 mēnešiem. Internetā testu var pildīt, kamēr publicēti raksti (apmēram 2 mēnešus). Tiklīdz testu pildīšanas termiņš beidzies, raksti tiek dzēsti.

Kā uzzināt pareizās atbildes?
Pareizās atbildes tiek publicētas kopā ar nākamās kārtas rakstiem gan internetā (www.farmacija-mic.lv sadaļā "Testi"), gan žurnālā "Materia Medica".

Kā lai apliecina sertifikācijas komisijai šos Tālākmācības testos iegūtos punktus?
MIC regulāri nosūta Farmaceitu profesionālās kvalifikācijas sertifikācijas komisijai datus par Tālākmācības testos piešķirto punktu skaitu.
 

Vai var atbildēt tikai uz vienas kārtas jautājumiem?
Jā, bet diemžēl gada abonementa maksa no tā nemainās.

***

Ir vēl kāda iespēja mācīties, neizejot no savas darba vai dzīves vietas. Kopš 2012. gada rudens Medikamentu informācijas centrs sadarbībā ar interneta vietni www.evisit.lv piedāvā klausīties lekcijas un lasīt medicīniskus rakstus neklātienē. Lai lekciju materiālu padarītu maksimāli saprotamu, paralēli audiālajai informācijai redzama arī lekcijas rakstveida prezentācija. Gan pēc lekcijas noklausīšanās, gan medicīniskā raksta izlasīšanas pareizi jāatbild uz pieciem jautājumiem. Ja kļūdāties atbildēs, vietne piedāvās testu aizpildīt vēlreiz, tikai jautājumi jau būs citi. Ja tomēr kļūdīsieties vēlreiz, atkārtoti uz jautājumiem varēsiet atbildēt pēc 24 stundām.


Visas www.evisit.lv farmaceitu sadaļā izvietotās lekcijas un medicīniskos rakstus ir izvērtējusi Latvijas Farmaceitu biedrības Sertifikācijas komisija un piešķīrusi tālākizglītības punktus.


Lai iepazītos ar mācību iespējām, ir izvietotas arī bezmaksas lekcijas, visām pārējām lekcijām un medicīniskajiem tekstiem norādītas arī to cenas.


Sīkāka informācija par vietni, reģistrēšanos un apmaksas noteikumiem šeit: www.evisit.lv


Vietnē pieejamas šādas lekcijas un medicīniskie raksti


Lekcijas:

Dr. Vita Vestmane „Atviļņa slimība. Ko darīt?”
Dr. Vita Vestmane „Sirds un asinsvadu slimību ārstēšanā lietoto zāļu līdzekļu blakusparādības un mijiedarbība”
Iveta Aunīte „Klientu manipulācijas. Kā no tām izvairīties? Veiksmīgas saskarsmes principi”
Iveta Aunīte „Māksla būt enerģiskai. Izdegšanas profilakse”
Dr. Karīna Vernere „Kuņģa zarnu trakta pasāžas traucējumi, cēloņi un ārstēšana”
Linda Kalniņa „Recepšu veidlapu izgatavošanas un uzglabāšanas, kā arī recepšu izrakstīšanas noteikumi, recepšu zāļu izsniegšana aptiekā”
Linda Kalniņa „Aptieku darbības noteikumi”
Linda Kalniņa „Likums par narkotisko un psihotropo zāļu un vielu likumīgu aprites kārtību. Noteikumi par Latvijā kontrolējamajām narkotiskajām vielām, psihotropajām vielām un prekursoriem, un saistītie noteikumi”
Linda Kalniņa „Narkotisko un psihotropo vielu un zāļu iepirkšanas, saņemšanas, uzglabāšanas, izplatīšanas, izsniegšanas, uzskaites un iznīcināšanas kārtība zāļu un veterināro zāļu ražošanā”
Linda Kalniņa „2007.gada 26.jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr.416„Zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtība” 1. daļa”
Linda Kalniņa „2007.gada 26.jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr.416„Zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtība” 2. daļa”

Raksti:


V. Pirsko „Aprūpe nesteroidālo pretiekaisuma līdzekļu izraisīto kuņģa un zarnu trakta blakņu gadījumā”
I. Rubene, D. Petropula „Farmaceita nozīme osteoartrīta slimnieku aprūpē”
S. Prāve, A.Skutelis, K. Ivanovs „Hroniska vēnu mazspēja”
I.Strautmane, G. Blezūra „Sausās acs sindroms, zāļu līdzekļi un tajos lietotie konservanti”
A. Skutelis, L. Gulbe „Hipotensīvo līdzekļu un vitamīnu izvēle grūtniecības laikā”

 


Esam gatavi atbildēt uz neskaidriem jautājumiem pa tālruni vai e-pastā!

 

Kontaktinformācija:
Kontaktpersona: Inese Lielbriede
e-pasts: mic@mic.lv
Tālr.: + 371 67821245
Fakss: + 371 67821245
Mob.: + 371 26551800